Friday, May 25, 2007

விகடனில் ஞானரதத்தில் ஜெயகாந்தன்

மே 30, 2007 தேதியிட்ட ஆனந்த விகடன் இதழில் ஞானரதத்தில் ஜெயகாந்தன் நூலுக்கான சிறு-அறிமுகம் வெளியாகியுள்ளது. அதனைக் கீழே காணலாம். (படத்தைப் பெரிதாக்கிப் படிக்கப் படத்தின் மீது சொடுக்கவும்.)

நன்றி: ஆனந்த விகடன்

No comments: