Wednesday, June 14, 2006

இந்தியா டுடேவில் ஓவியத்தின் குறுக்கே கோடுகள்

ஜூன் 7, 2006 தேதியிட்ட இந்தியா டுடேவில் எனிஇந்தியன் பதிப்பகம் வெளியிட்ட பாரி பூபாலனின் ஓவியத்தின் குறுக்கே கோடுகள் கட்டுரைத் தொகுப்பைப் பற்றிய விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது. அதனைக் கீழே காணலாம்.


நன்றி: இந்தியா டுடே (தமிழ்)

No comments: